Hur kan TEAM-Building främja er verksamhet?

Googles stora undersökning “Aristoteles” visade att den största betydelsen och viktigaste ingrediensen för en lyckosam grupp, var psykologisk trygghet.

I ett team är det en otrolig styrka att man känner sig trygg, att man är medveten om sina och varandras styrkor och svagheter. Finns det en tillåtande känsla av att få vara sig själv, skapar det effektivitet, kreativitet och arbetsglädje.

Behöver ni hjälp med att se varandras styrkor för att tillsammans nå era mål?

random_image_604128a4dc8263.49904347.jpg

Find AB erbjuder en rolig och utvecklande Team-aktivitet med djur som utgångspunkt – vilken personlighet är du mest? Sankt Bernhard, Uggla eller Lejon?

Övningen ger självinsikt och stärker gruppen som sedan kan använda det som utgångspunkt för att växa.

Storleken på gruppen kan vara allt från 2 – 20 personer och lägger man till uppföljande enskild coachning maximerar man effekten.

Övningen kan följas upp i det oändliga och även kopplas till försäljning, kundbemötande etc.

Har du ett team, eller medlemmar i ett team,
som har det tufft?

Att använda EQ tester är en fantastisk utgångspunkt för att hjälpa individer att få en nulägesrapport.

Kandidaterna gör testet digitalt och sedan går vi igenom resultatet under ett personligt möte.

emotionell intelligens